Il·lustració de Jesús Benavides Lima

Blog notarial

No busquis cap lliçó magistral de dret en aquest blog. Simplement respostes senzilles a diferents situacions jurídiques en què es pot trobar qualsevol persona al llarg de la seva vida.
Filtrar per: 
Actes i poders
Família
Fiscal
Immobiliari i hipotecari
Legitimacions
Mercantil
Altres diversos
Successions i donacions
La novedosa figura de la "guarda de fet" i la seva aplicació pràctica en el dia a dia
Família

La novedosa figura de la "guarda de fet" i la seva aplicació pràctica en el dia a dia

La guarda de fet és la mesura estrella de protecció per la qual opta el legislador, donant així resposta a una realitat sociològica en aquest àmbit, això és, el fet que en la majoria dels casos, és l'entorn familiar (pares, fills, germans, etc.) els qui presten suport i assistència a les persones discapacitades.
Veure més
Família
Família
La importància dels terminis en el món legal. Com es computen?
Altres diversos

La importància dels terminis en el món legal. Com es computen?

Molts són els exemples en què els terminis legals, són factors clau per a l'adequat exercici dels nostres drets. Comprendre adequadament aquesta realitat, esdevé una cosa clau i molt important per als ciutadans.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Parella de Fet a Espanya. La guia actualitzada per al 2023
Família

Parella de Fet a Espanya. La guia actualitzada per al 2023

Descobreix els requisits i obligacions de formar una Parella de Fet a Espanya. Aquesta guia completa t'ofereix tot el que necessites saber per entendre les lleis i els procediments actuals.
Veure més
Família
Família
Què passa quan no hi ha valor de referència? Quin valor he de declarar a l'hora de liquidar l'Impost de Transmissions?
Immobiliari i hipotecari

Què passa quan no hi ha valor de referència? Quin valor he de declarar a l'hora de liquidar l'Impost de Transmissions?

Des de l'entrada en vigor del famós "valor de referència" a principis de 2022, com a element clau per calcular la base imposable de l'ITP en les compravendes d'immobles, la tributació d'aquestes operacions s'ha simplificat en gran mesura.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Com puc rectificar un error en els metres quadrats del meu pis que consten inscrits en el Registre de la Propietat?
Immobiliari i hipotecari

Com puc rectificar un error en els metres quadrats del meu pis que consten inscrits en el Registre de la Propietat?

És habitual trobar pisos inscrits en el Registre de la Propietat, les dimensions o descripció dels quals no es corresponen amb la seva realitat física. T'expliquem com rectificar-ho.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
El document públic electrònic: Conceptes bàsics que s' han de manejar
Altres diversos

El document públic electrònic: Conceptes bàsics que s' han de manejar

En pocs mesos, Espanya viurà una veritable revolució en el sector notarial, gràcies a la implantació del protocol electrònic i la possibilitat d'atorgar documents públics de forma telemàtica.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
La importància del Registre de la Propietat a Espanya i el seu reflex a través de les notes simples informatives
Immobiliari i hipotecari

La importància del Registre de la Propietat a Espanya i el seu reflex a través de les notes simples informatives

El mercat immobiliari espanyol és un dels més dinàmics del món, en part gràcies al gran sistema de seguretat jurídica preventiva que hi ha gràcies als Notaris i Registradors de la Propietat.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Quins documents d'identificació puc portar al Notari per signar la meva escriptura?
Altres diversos

Quins documents d'identificació puc portar al Notari per signar la meva escriptura?

Una de les preguntes més habituals que molts clients ens fan, és tot el relatiu a quin document o documents han de portar. Aquí t'expliquem tot.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... per ser notari cal tenir la carrera de dret i després estudiar una dura oposició?
Altres diversos

Sabies que... per ser notari cal tenir la carrera de dret i després estudiar una dura oposició?

L' accés al Notariat espanyol es vehicula a través d' un sistema d' oposició, en el qual se seleccionen els millors candidats que es presenten als corresponents processos selectius per a l' obtenció del títol de notari.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... els notaris no poden fer publicitat?
Altres diversos

Sabies que... els notaris no poden fer publicitat?

Encara que pugui semblar un tant estrany, els notaris, atesa la seva condició de funcionaris públics, tenen estrictes limitacions a les activitats publicitàries o de màrqueting.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... els notaris custodien sempre tots els documents notarials que se signen davant d'ells?
Altres diversos

Sabies que... els notaris custodien sempre tots els documents notarials que se signen davant d'ells?

Quan un ciutadà atorga una escriptura, ha de saber que l' original de l' instrument públic que signa, que es denomina escriptura matriu, s' incorporarà al protocol notarial d' aquest notari.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies perquè... cal i serveix un notari a Espanya?
Altres diversos

Sabies perquè... cal i serveix un notari a Espanya?

El notari és un funcionari públic la missió principal del qual és proporcionar a la societat el que es coneix com a seguretat jurídica preventiva.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... els notaris a més de funcionaris públics són professionals autònoms?
Altres diversos

Sabies que... els notaris a més de funcionaris públics són professionals autònoms?

El Notari, a més de funcionari, és un professional del Dret, de manera que, a diferència de la immensa majoria de funcionaris públics, aquest no cobra cap quantitat de l' Estat.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... els notaris tenen un límit territorial per signar?
Altres diversos

Sabies que... els notaris tenen un límit territorial per signar?

Cada notari, per llei i en base al seu nomenament, està assignat a una localitat, de manera que només està facultat per donar fe pública dins de la plaça que té assignada.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... si no estàs d'acord amb l'actuació professional d'un notari pots interposar la reclamació pertinent al seu Col·legi de Notaris?
Altres diversos

Sabies que... si no estàs d'acord amb l'actuació professional d'un notari pots interposar la reclamació pertinent al seu Col·legi de Notaris?

Els notaris, com a funcionaris públics, en el marc de la seva actuació, han de complir amb la legalitat vigent, ja que altrament, s' exposen a la imposició de greus sancions.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... els notaris es desplacen a signar fora dels seus despatxos notarials?
Altres diversos

Sabies que... els notaris es desplacen a signar fora dels seus despatxos notarials?

En alguns casos el notari es pot desplaçar a signar fora del seu despatx. Et comptem tots els detalls sobre això.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... existeix la figura del notari de guàrdia per a casos d'urgència tant en dies festius com durant caps de setmana?
Altres diversos

Sabies que... existeix la figura del notari de guàrdia per a casos d'urgència tant en dies festius com durant caps de setmana?

En casos d'urgència pots comptar amb un notari fora dels horaris habituals d'oficina. Et comptem tots els detalls.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... l'horari d'atenció al públic d'una notaria, així com els seus períodes vacacionals, poden ser diferents?
Altres diversos

Sabies que... l'horari d'atenció al públic d'una notaria, així com els seus períodes vacacionals, poden ser diferents?

L' horari d' obertura de l' oficina notarial, el pot fixar el notari amb total llibertat. T'ho expliquem en detall, així com el tema vacacional.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... tots els notaris han de cobrar el mateix?
Altres diversos

Sabies que... tots els notaris han de cobrar el mateix?

Els clients que acudeixen a la notaria a signar un document públic hauran d' abonar al notari les quantitats que corresponguin, les quals adopten la forma jurídica d' aranzel.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Sabies que... pots triar el notari que vulguis?
Altres diversos

Sabies que... pots triar el notari que vulguis?

Qualsevol persona interessada a atorgar un document públic davant de Notari pot escollir entre els 3.000 notaris existents a Espanya
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Quan compro un habitatge puc reclamar els desperfectes descoberts amb posterioritat a la part venedora?
Immobiliari i hipotecari

Quan compro un habitatge puc reclamar els desperfectes descoberts amb posterioritat a la part venedora?

Descobreix una guia pràctica per si se't presenten desperfectes després de la compravenda del teu immoble.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Vols entendre millor i amb més detall que això de constituir una societat amb 1 euro?
Mercantil

Vols entendre millor i amb més detall que això de constituir una societat amb 1 euro?

L'anomenada llei "crea i creix" introdueix opcions per crear una societat de forma ultra ràpida. Coneix aquí els avantatges i desavantatges.
Veure més
Mercantil
Mercantil
Què és això de la nova llei de "Startups"?
Mercantil

Què és això de la nova llei de "Startups"?

Informa't de tots els aspectes d'actualitat que qualsevol interessat ha de tenir en compte a l'hora d'iniciar un nou projecte empresarial emergent o innovador
Veure més
Mercantil
Mercantil
Guia pràctica de mesures de suport per a deutors hipotecaris en problemes
Immobiliari i hipotecari

Guia pràctica de mesures de suport per a deutors hipotecaris en problemes

Descobreix diverses mesures interessants que s'han llançat per donar suport a deutors hipotecaris en apurs econòmics.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Per què he d'esperar 10 dies per signar la meva hipoteca? I a Catalunya per què són 14 dies?
Immobiliari i hipotecari

Per què he d'esperar 10 dies per signar la meva hipoteca? I a Catalunya per què són 14 dies?

La legislació actual s' ha compost per protegir el deutor hipotecari. Informa't aquí sobre els terminis a tenir en compte per signar la teva hipoteca
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Si tens una hipoteca amb interès variable aquests canvis legislatius t'interessen
Immobiliari i hipotecari

Si tens una hipoteca amb interès variable aquests canvis legislatius t'interessen

Informa't sobre la nova normativa que es va aprovar amb urgència el passat 23/11/2022 i que impacta en els deutors hipotecaris.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Com obtenir el teu NIF en una notaria
Legitimacions

Com obtenir el teu NIF en una notaria

Amb la nova normativa ara podràs sol·licitar el teu NIF de forma ràpida, fàcil i senzilla en qualsevol notaria d'Espanya. Troba més informació en aquest article.
Veure més
Legitimacions
Legitimacions
Guia pràctica: Valor de referència. Què és i per a què serveix?
Immobiliari i hipotecari

Guia pràctica: Valor de referència. Què és i per a què serveix?

Des de l'entrada en vigor del "valor de referència" a inicis de l'any 2022, aquesta qüestió és una de les que majors dubtes i consultes generen. T'expliquem el que és i per a què serveix.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Per què m'obliga el banc a contractar la seva gestoria per tramitar la meva compravenda i préstec hipotecari?
Immobiliari i hipotecari

Per què m'obliga el banc a contractar la seva gestoria per tramitar la meva compravenda i préstec hipotecari?

En el nostre dia a dia rebem sovint aquest dubte de clients que venen a signar el seu préstec hipotecari en el tràmit de tancar la seva compravenda. T'expliquem tots els detalls.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Sé previsor i planifica el teu llegat digital
Successions i donacions

Sé previsor i planifica el teu llegat digital

Qui rebrà accés el meu compte de WhatsApp o Tinder una vegada mori? Preguntes com estàs s'han de planificar en un testament digital.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Limitacions a pagaments en efectiu
Fiscal

Limitacions a pagaments en efectiu

Descobreix les actuals normatives i limitacions en els pagaments en efectiu a Espanya
Veure més
Fiscal
Fiscal
Ampliació de capital amb aportació de béns immobles
Mercantil

Ampliació de capital amb aportació de béns immobles

Descobreix les repercussions fiscals d' una ampliació de capital amb aportació no dinerari com pot ser un bé immoble.
Veure més
Mercantil
Mercantil
L'apostilla de "La Haia". Què és i per a què serveix?
Actes i poders

L'apostilla de "La Haia". Què és i per a què serveix?

Descobreix que és l'apostilla de "La Haia" i com et pot beneficiar si viatges a l'estranger.
Veure més
Actes i poders
Actes i poders
Quines són les diferències entre una S.L. i una S.A.?
Mercantil

Quines són les diferències entre una S.L. i una S.A.?

Informa't sobre les característiques i les majors diferències entre una societat limitada i una societat anònima
Veure més
Mercantil
Mercantil
Guia pràctica per a una autorització notarial de viatge amb menors d' edat
Actes i poders

Guia pràctica per a una autorització notarial de viatge amb menors d' edat

Cada vegada és més habitual que menors d'edat hagin de fer viatges per si sols, o bé acompanyats de terceres persones. Trobes aquí la guia pràctica per a la seva autorització notarial.
Veure més
Actes i poders
Actes i poders
Guia pràctica per crear una SL de forma ràpida i senzilla
Mercantil

Guia pràctica per crear una SL de forma ràpida i senzilla

Informa't sobre les característiques, els requisits, els avantatges i els passos a seguir per constituir una societat
Veure més
Mercantil
Mercantil
Vull muntar un negoci: què és millor ser autònom o constituir una societat?
Mercantil

Vull muntar un negoci: què és millor ser autònom o constituir una societat?

Una de les grans preguntes a l'hora d'emprendre és la forma jurídica a través de la qual es desenvoluparà l'activitat. Descobreix aquí els avantatges de ser autònom o constituir una societat.
Veure més
Mercantil
Mercantil
Vull comprar un edifici a Barcelona com a inversió... ¡Ull, amb els drets de tempteig i retracte de l'administració catalana!
Immobiliari i hipotecari

Vull comprar un edifici a Barcelona com a inversió... ¡Ull, amb els drets de tempteig i retracte de l'administració catalana!

Descobreix que drets reconeix la normativa autonòmica catalana quan es produeixen determinades transmissions, amb especial referència als drets de tempteig i retracte en el cas de la venda d' habitatges arrendats.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Què és això de la declaració d'activitats potencialment contaminants del sòl i com afecta el meu immoble?
Immobiliari i hipotecari

Què és això de la declaració d'activitats potencialment contaminants del sòl i com afecta el meu immoble?

La nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular, introdueix un conjunt de reformes que expliquem en aquest article.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Novetats de 2022 en matèria de parelles de fet
Família

Novetats de 2022 en matèria de parelles de fet

El Tribunal Suprem ha tingut l'oportunitat de dictar una sentència, el mes de març de 2022, en la qual de nou es torna a recordar la importància de formalitzar adequadament aquesta institució
Veure més
Família
Família
És un bon moment per canviar la meva hipoteca a una altra entitat bancària?
Immobiliari i hipotecari

És un bon moment per canviar la meva hipoteca a una altra entitat bancària?

Aquí trobaràs una guia pràctica amb informació d'interès a tenir en compte en plantejar-se la possibilitat de canviar la teva hipoteca d'entitat bancària.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Planifica el teu futur: igual que existeix la medicina preventiva també existeix el dret preventiu
Actes i poders

Planifica el teu futur: igual que existeix la medicina preventiva també existeix el dret preventiu

Troba les actuacions que qualsevol persona hauria de realitzar per assegurar que, en un futur, la seva persona i els seus béns estaran correctament atesos.
Veure més
Actes i poders
Actes i poders
Què és això de la llegítima?  I el que és més important, tenir present les seves possibles repercussions fiscals a l'hora de rebre-la.
Successions i donacions

Què és això de la llegítima? I el que és més important, tenir present les seves possibles repercussions fiscals a l'hora de rebre-la.

En aquest breu article t' explico les repercussions fiscals per als legitimaris en funció de com es dugui a terme aquest pagament de la llegítima per part de l' hereu.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Guia pràctica (pas a pas) per tramitar una herència
Successions i donacions

Guia pràctica (pas a pas) per tramitar una herència

Una guia senzilla i pràctica perquè qualsevol interessat sàpiga com ha de procedir per acceptar i tramitar l' herència corresponent.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Breu recopilatori dels avantatges o beneficis fiscals que existeixen actualment sobre l' habitatge habitual
Fiscal

Breu recopilatori dels avantatges o beneficis fiscals que existeixen actualment sobre l' habitatge habitual

En aquest breu article explico de forma comprensible tots els beneficis o avantatges fiscals que avui dia segons la nostra legislació fiscal sobre l' habitatge habitual.
Veure més
Fiscal
Fiscal
El judici de capacitat dels notaris: Més important que mai!
Família

El judici de capacitat dels notaris: Més important que mai!

L'any 2021 ens ha portat una veritable revolució en el nostre ordenament jurídic per protegir el més feble a l'hora d'exercitar els seus drets i obligacions.
Veure més
Família
Família
Pares que volen ajudar els seus fills en la compra del seu habitatge habitual: Fórmules possibles i les seves conseqüències
Immobiliari i hipotecari

Pares que volen ajudar els seus fills en la compra del seu habitatge habitual: Fórmules possibles i les seves conseqüències

T'explico les tres grans vies a través de les quals uns pares poden ajudar els seus fills a aconseguir el finançament necessari per a l'adquisició del seu habitatge habitual, prestant, a aquest efecte, "garanties extres".
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Com tributa l'extinció de condomini?
Fiscal

Com tributa l'extinció de condomini?

Diverses persones poden compartir una propietat. ¿Però què passa amb la tributació en dissoldre's aquesta comunitat? T'explico aquí els efectes amb exemples pràctics.
Veure més
Fiscal
Fiscal
Per què i com ens afecta la nova reforma fiscal a l'hora de comprar, donar o heretar un immoble
Fiscal

Per què i com ens afecta la nova reforma fiscal a l'hora de comprar, donar o heretar un immoble

T'informem sobre la reforma fiscal que modifica les regles de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i de l'Impost sobre Successions i Donacions
Veure més
Fiscal
Fiscal
"La NOVA plusvàlua municipal"
Fiscal

"La NOVA plusvàlua municipal"

Informa't de tots els aspectes a tenir en compte en relació a la nova regulació de l'impost conegut popularment com a "plusvàlua municipal" a la llum de tots els fets i reformes normatives esdevingudes recentment aquest any 2021.
Veure més
Fiscal
Fiscal
Present i futur de la constitució de societats
Mercantil

Present i futur de la constitució de societats

Informa' t de tots els aspectes d' actualitat, present i futura, que qualsevol interessat ha de tenir en compte a l' hora de constituir una societat o en adquirir-ne una de ja constituïda.
Veure més
Mercantil
Mercantil
Què ha passat amb la NOTÀRIA DIAGONAL 550 a Barcelona?
Altres diversos

Què ha passat amb la NOTÀRIA DIAGONAL 550 a Barcelona?

La marca Notària Diagonal 550 ha deixat d'existir com a tal. Des d'ara els tràmits notarials es gestionaran de forma diferent. Troba aquí tota la informació relacionada.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Si ho desitges ja pots fer la jura o promesa de nacionalitat espanyola davant notari
Actes i poders

Si ho desitges ja pots fer la jura o promesa de nacionalitat espanyola davant notari

Informa't aquí sobre tots els tràmits que has de realitzar per obtenir la nacionalitat i sobre la nova possibilitat de fer la jura davant notari.
Veure més
Actes i poders
Actes i poders
Cancel·lació anticipada d'hipoteca i pèrdua financera. Aquesta gran desconeguda
Immobiliari i hipotecari

Cancel·lació anticipada d'hipoteca i pèrdua financera. Aquesta gran desconeguda

Troba aquí tota la informació sobre comissions o compensacions que has d'abonar a la teva entitat financera en cancel·lar anticipadament la teva hipoteca.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
El matrimoni homosexual a Espanya i la possibilitat de casar-se avui dia davant notari
Família

El matrimoni homosexual a Espanya i la possibilitat de casar-se avui dia davant notari

El segle XXI sens dubte va començar i continua amb grans avenços en l'àmbit civil, un exemple clar d'això és el matrimoni homosexual a Espanya i la possibilitat de casar-se avui dia davant notari.
Veure més
Família
Família
Limitacions a la transmissió d' immobles a la ciutat de Barcelona: Dret de tempteig i retracte de l' administració catalana
Immobiliari i hipotecari

Limitacions a la transmissió d' immobles a la ciutat de Barcelona: Dret de tempteig i retracte de l' administració catalana

El mercat immobiliari a Catalunya, i concretament la ciutat de Barcelona, cada vegada es troba amb més limitacions o restriccions normatives. En aquest breu article comentem tots els punts a tenir en compte.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Estic pensant a comprar o vendre un immoble llogat... ¿quins drets té el llogater?
Immobiliari i hipotecari

Estic pensant a comprar o vendre un immoble llogat... ¿quins drets té el llogater?

El present article té per objecte exposar totes aquelles qüestions que, tant comprador com venedor, han de tenir en compte en el cas que l' immoble objecte de transmissió es trobi arrendat a un tercer.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Vull comprar un habitatge sobre el qual existeix una hipoteca i la vull cancel·lar... ¿Com he de procedir i qui assumeix les despeses d'aquesta cancel·lació?
Immobiliari i hipotecari

Vull comprar un habitatge sobre el qual existeix una hipoteca i la vull cancel·lar... ¿Com he de procedir i qui assumeix les despeses d'aquesta cancel·lació?

Es tracta d'una de les qüestions que major nerviosisme i interès genera en les parts intervinents en una compravenda immobiliària, especialment en el comprador d'un habitatge.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Tinc que pagar "sempre" la plusvàlua municipal quan veient el meu habitatge?
Immobiliari i hipotecari

Tinc que pagar "sempre" la plusvàlua municipal quan veient el meu habitatge?

Tot el que has de saber sobre la plusvàlua municipal [Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana] quan venguis el teu habitatge.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Qui paga l'IBI [Impost de Béns Immobles] l'any que es produeix la compravenda?
Immobiliari i hipotecari

Qui paga l'IBI [Impost de Béns Immobles] l'any que es produeix la compravenda?

Descobreix tota la informació sobre aquesta qüestió que sol causar confusió entre els atorgants d' una escriptura de compravenda.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
El certificat de deutes amb la comunitat de propietaris
Immobiliari i hipotecari

El certificat de deutes amb la comunitat de propietaris

Tota la informació rellevant sobre el certificat de deutes amb la comunitat de propietaris
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Què és el Certificat d'Eficiència Energètica?
Immobiliari i hipotecari

Què és el Certificat d'Eficiència Energètica?

T'expliquem tots els detalls a tenir en compte sobre el Certificat d'Eficiència Energètica d'un immoble
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Què és el certificat d'aptitud de l'edifici?
Immobiliari i hipotecari

Què és el certificat d'aptitud de l'edifici?

T'informem sobre les inspeccions tècniques a tenir en compte per aconseguir el certificat d'aptitud d'un edifici
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Què és la cèdula d'habitabilitat?
Immobiliari i hipotecari

Què és la cèdula d'habitabilitat?

Què és la cèdula d'habitabilitat i com es pot obtenir? T'informem sobre totes les característiques importants.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Vella controvèrsia sobre la cancel·lació d'hipoteca: Com l'ha de cobrar el notari i qui ha d'assumir el seu cost: deutor o banc?
Immobiliari i hipotecari

Vella controvèrsia sobre la cancel·lació d'hipoteca: Com l'ha de cobrar el notari i qui ha d'assumir el seu cost: deutor o banc?

Entengui què és la cancel·lació registral de la seva hipoteca, com es realitza i quant li va a costar.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
La taxació d'un immoble: La importància de fer-ho bé a l'hora de demanar un préstec hipotecari
Immobiliari i hipotecari

La taxació d'un immoble: La importància de fer-ho bé a l'hora de demanar un préstec hipotecari

Una taxació hipotecària és una valoració d'un immoble. A través d' aquesta valoració, l' entitat financera sap quin és el valor del bé que garanteix la devolució del préstec.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
La fiscalitat d'un préstec hipotecari al llarg de la seva vida: Constitució, novació, subrogació i cancel·lació
Immobiliari i hipotecari

La fiscalitat d'un préstec hipotecari al llarg de la seva vida: Constitució, novació, subrogació i cancel·lació

La formalització d'un préstec hipotecari per part d'una entitat financera és una operació subjecta i exempta d'IVA que tributa per Actes Jurídics Documentats (AJD).
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Informa't correctament sobre les comissions bancàries abans de signar el teu préstec hipotecari
Immobiliari i hipotecari

Informa't correctament sobre les comissions bancàries abans de signar el teu préstec hipotecari

En aquest article es pretenen explicar a fons les possibles comissions bancàries que apareixen en un contracte de préstec hipotecari formalitzat davant notari.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Fer un testament a Catalunya en temps de coronavirus (alternatives al testament obert davant notari)
Successions i donacions

Fer un testament a Catalunya en temps de coronavirus (alternatives al testament obert davant notari)

Com signar correctament un testament a Catalunya durant la fase de confinament per la Covid-19
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
En què consisteix un "Préstec ICO" amb el qual el govern pretén sortir al rescat d'empreses i autònoms davant el Covid-19?
Mercantil

En què consisteix un "Préstec ICO" amb el qual el govern pretén sortir al rescat d'empreses i autònoms davant el Covid-19?

El govern pretén sortir al rescat d'empreses i autònoms amb els préstecs ICO. En què consisteixen i quins són els avantatges i els riscos?
Veure més
Mercantil
Mercantil
Quin tipus d'hipoteca et convé? Interès fix, variable o mixt?
Immobiliari i hipotecari

Quin tipus d'hipoteca et convé? Interès fix, variable o mixt?

Els tipus d'interès hipotecari de manera fàcil i clara i et recomanem la millor opció actualment. Descobreix el tipus d'hipoteca que més et convé.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Repositori actualitzat de tota la normativa existent sobre la contractació d' un préstec hipotecari
Immobiliari i hipotecari

Repositori actualitzat de tota la normativa existent sobre la contractació d' un préstec hipotecari

Entén el marc normatiu de la formalització de préstecs hipotecaris de manera clara, senzilla i resumida per poder abordar el tema amb coneixement
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Menys d'un mes per a l'entrada en vigor de la nova llei de crèdit immobiliari!
Immobiliari i hipotecari

Menys d'un mes per a l'entrada en vigor de la nova llei de crèdit immobiliari!

La regulació de préstecs i crèdits hipotecaris espanyola ha estat objecte d' una IMPORTANT ACTUALITZACIÓ amb motiu de la seva obligatòria adaptació a la normativa europea.
Veure més
Immobiliari i hipotecari
Immobiliari i hipotecari
Oblideu incloure béns en l'herència? - Addició d' herència
Successions i donacions

Oblideu incloure béns en l'herència? - Addició d' herència

Amb l' addició herència, pots incloure nous béns o drets no explicitats en l' escriptura d' acceptació i partició d' herència inicial. Com fer-ho i què tenir en compte.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Puc renunciar a una herència? Esbrina com fer-ho i les seves conseqüències
Successions i donacions

Puc renunciar a una herència? Esbrina com fer-ho i les seves conseqüències

Si bé l'acceptació de l'herència sol ser un fet positiu, de vegades les persones decideixen renunciar-hi. Descobreix quines són les seves conseqüències i com fer-ho.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Com realitzar l'acceptació i partició de l'herència?
Successions i donacions

Com realitzar l'acceptació i partició de l'herència?

L' acceptació i partició notarial de l' herència es realitza després de la mort d' un familiar directe. T'expliquem com es realitza l'escriptura, els seus diferents tipus i costos.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Pacte successori: Designar successor i distribuir béns i drets en vida
Successions i donacions

Pacte successori: Designar successor i distribuir béns i drets en vida

El pacte successori és una alternativa al testament. Permet designar un successor i distribuir els teus béns i drets en vida. Coneix els seus beneficis i condicions.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Testament vital o voluntats anticipades
Successions i donacions

Testament vital o voluntats anticipades

Si pateixes un accident o una malaltia greu, pots assegurar-te com vols que decideixin per tu. Què és un testament vital o voluntat anticipada i com obtenir-lo.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Successió intestada: Què passa si mor sense testament?
Successions i donacions

Successió intestada: Què passa si mor sense testament?

T'has preguntat què succeeix si mors i no tens testament? Aquí t'expliquem què és la successió i quin és el rol de l'Estat quan això succeeix.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Per què tenir un testament? El fàcil i barat que resulta fer-ho
Successions i donacions

Per què tenir un testament? El fàcil i barat que resulta fer-ho

Tria tu el destí de les teves pertinences quan moris i que no sigui la Llei qui ho faci per tu. Informa't sobre tot el que has de saber sobre tenir un testament.
Veure més
Successions i donacions
Successions i donacions
Es va acabar l'amor: Separació o divorci davant notari
Família

Es va acabar l'amor: Separació o divorci davant notari

Què fer quan davant d'una separació o divorci? T'expliquem a quina notaria has d'acudir, els costos i avantatges d'inscriure una separació o divorci davant notari.
Veure més
Família
Família
És possible anticipar la majoria d'edat d'un fill?
Família

És possible anticipar la majoria d'edat d'un fill?

Et peguntes si el teu fill responsable s'hauria d'emancipar? Descobreix què significa l'emancipació, quins són els seus beneficis i com fer-ho.
Veure més
Família
Família
Patrimoni protegit: Com protegir sempre el més feble
Família

Patrimoni protegit: Com protegir sempre el més feble

Què succeeix quan mor el responsable d'una persona amb una discapacitat? T'expliquem el rol del patrimoni protegit en aquests casos i com utilitzar-lo.
Veure més
Família
Família
Anticípat al futur: L'autotutela
Família

Anticípat al futur: L'autotutela

L'autotutela és ordenament jurídic que pot ser molt convenient per a tu i a la teva família en moments crítics. Coneix els seus beneficis i com pots aconseguir-ne un.
Veure més
Família
Família
Més val prevenir que curar: Fes el teu poder preventiu!
Actes i poders

Més val prevenir que curar: Fes el teu poder preventiu!

Si bé els poders preventius solen ser poc comuns, resulten especialment útils en els moments més difícils. Descobreix què són i com podrien ajudar-te.
Veure més
Actes i poders
Actes i poders
Per què són importants les capitulacions matrimonials?
Família

Per què són importants les capitulacions matrimonials?

Tots esperem un amor per a tota una vida, però també és prudent considerar les capitulacions matrimonials. Què són i com pot beneficiar tots dos.
Veure més
Família
Família
Els notaris es desplacen a domicili?
Altres diversos

Els notaris es desplacen a domicili?

Els notaris estan obligats a desplaçar-se si la situació ho requereix.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos
Vols casar-te davant notari?
Família

Vols casar-te davant notari?

Si estàs pensant casar-te davant notari resol tots els dubtes típics de forma ràpida i senzilla.
Veure més
Família
Família
Les tres grans preguntes sobre els notaris
Altres diversos

Les tres grans preguntes sobre els notaris

Per a què serveix un notari? Puc triar el notari que vulgui? Què cobra un notari? Et responem tots aquests dubtes en aquest article.
Veure més
Altres diversos
Altres diversos