Pas 1

Què és un matrimoni?

El matrimoni és una institució jurídica civil a través de la qual s'origina una comunitat de vida entre dues persones de diferent o igual sexe (denominats cònjuges), els quals s'han de respectar, actuar en interès de la família, guardar-se lleialtat, ajudar-se i prestar-se socors mutu.

Pas 3

Quant costa casar-se davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Drets i obligacions derivats del matrimoni
Veure més
Règim econòmic del matrimoni
Veure més
Passos per formalitzar el matrimoni
Veure més
L' expedient matrimonial tramitat en el Registre Civil
Veure més
L' expedient matrimonial tramitat davant notari
Veure més
La celebració del matrimoni davant notari
Veure més
La inscripció del matrimoni en el Registre Civil
Veure més
El llibre de família
Veure més

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita