Portal notarial del ciutadà

Vols signar davant notari de forma online?

Des del 9 de Novembre 2023 totes aquelles persones o empreses que desitgin fer tràmits notarials sense necessitat de desplaçar-se físicament a la notaria podran fer-ho a través del Portal Notarial del Ciutadà.

Pas 1

Què és el Portal Notarial del Ciutadà?

El Portal Notarial del Ciutadà és una plataforma online posada a disposició pel Consell General del Notariat perquè ciutadans i empreses espanyoles puguin realitzar diversos tràmits notarials amb el notari de la seva elecció de manera telemàtica.

Pas 2

Com registrar-se al Portal Notarial del Ciutadà

El registre és el punt de partida i és diferent per a persones i empreses. És important atendre el vídeo.

Pas 3

Com accedir al Portal Notarial del Ciutadà

Un cop registrat al Portal Notarial del Ciutadà el mateix portal t'ofereix tres mètodes diferents per configurar i iniciar la teva sessió.

Pas 4

Com pujar el DNI / NIE al Portal Notarial

L'últim pas imprescindible per poder realitzar els teus tràmits notarials online és pujar el teu DNI / NIE al Portal Notarial del Ciutadà.

Pas 5

Quins tràmits pots fer online al Portal Notarial?

A continuació trobaràs una sèrie de guies pràctiques elaborades pel nostre equip de la notaria Jesús Benavides. Aquestes guies estan dissenyades per ajudar-te a navegar per les diferents seccions i funcionalitats del Portal Notarial del Ciutadà.

Tinguem per favor en compte que es tracta d'una plataforma en constant evolució i encara que posem tot el nostre emprenyament i esforç a mantenir les nostres guies actualitzades, hi pot haver ocasions en què la informació que brindem no es trobi al dia amb les últimes modificacions i actualitzacions de la plataforma.

Els nostres articles relacionats al Portal Notarial del Ciutadà